• inloggen.

Privacy

Algemeen

Dit is het Privacy statement van Buurtbrengers, een initiatief van Iki Concepts, KvK 54614465. Dit Privacy statement beschrijft onder meer welke persoonsgegevens Buurtbrengers, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe je over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met Buurtbrengers. Indien je persoonsgegevens aan Buurtbrengers verstrekt heb je dit Privacy statement tijdig in kunnen zien.

Van wie Buurtbrengers persoonsgegevens verwerkt

Buurtbrengers verwerkt persoonsgegevens van:

 • (potentiële) kopers bij winkels aangesloten bij Buurtbrengers
 • (medewerkers van) winkels aangesloten bij Buurtbrengers
 • partijen met wie Buurtbrengers samenwerkt
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) Buurtbrengers
 • derden die met Buurtbrengers communiceren.

Persoonsgegevens

Buurtbrengers verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • IP-adres

Deze persoonsgegevens ontvangt Buurtbrengers rechtstreeks van jou en/of van derden met of zonder jouw toestemming. Buurtbrengers maakt geen gebruik van profiling.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Buurtbrengers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het doorgeven van die persoonsgegevens aan aangesloten winkels
 • het nakomen van contractuele afspraken
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het onderhouden van contact
 • het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening
 • het verrichten van marketingactiviteiten
 • het bestrijden van fraude
 • het behalen van commercieel voordeel
 • het beheren van het archief van Buurtbrengers

Leeftijd

De website van Buurtbrengers is niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Buurtbrengers kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Indien je ervan bent overtuigd dat Buurtbrengers zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar neem dan contact op met Buurtbrengers: Winkeliers via: winkel@buurtbrengers.nl Consumenten via: info@buurtbrengers.nl Die persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De website van Buurtbrengers is niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Buurtbrengers kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Indien je ervan bent overtuigd dat Buurtbrengers zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar neem dan contact op met Buurtbrengers:

 • Winkeliers via: winkel@buurtbrengers.nl
 • Consumenten via: info@buurtbrengers.nl
 • Die persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd.

Geheimhouding

Buurtbrengers neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover wij de beschikking krijgen en handelt daarbij overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens

Buurtbrengers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacy statement beschreven doelen of dan waartoe Buurtbrengers wettelijk is verplicht.

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens

Je kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met Buurtbrengers voor de volgende zaken:

 • de inzage in persoonsgegevens die Buurtbrengers van jou verwerkt
 • de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • het wissen van persoonsgegevens die Buurtbrengers van jou verwerkt
 • de overdracht van persoonsgegevens die Buurtbrengers van jou verwerkt, aan jou of aan een derde
 • bezwaar over de verwerking van jouw persoonsgegevens
Hieronder staan de contactgegevens van Buurtbrengers vermeld. Wij streven ernaar jouw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Buurtbrengers brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. Buurtbrengers is niet gehouden om aan elk verzoek te voldoen. In het voorkomend geval zullen wij dat dan duidelijk toelichten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Buurtbrengers verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • jij daarvoor toestemming hebt gegeven
 • wij daartoe verplicht zijn krachtens rechterlijke uitspraak of de wet
 • de verstrekking ten dienste staat aan de in dit Privacy statement beschreven doelen
Buurtbrengers kan persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan de volgende derden:
 • Aangesloten winkels
 • toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • adviseurs
 • (externe) leveranciers van goederen of diensten
Indien mogelijk maakt Buurtbrengers met partijen aan wie Buurtbrengers jouw persoonsgegevens verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Buurtbrengers sluit met elk aangesloten winkel een verwerkingsovereenkomst.

Website en cookies

De website van Buurtbrengers maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Voor het gebruik van analytische en tracking cookies heeft Buurtbrengers jouw toestemming nodig. Je geeft jouw voorkeuren aan via de Cookie consent.

Beveiliging van persoonsgegevens

Buurtbrengers treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met Buurtbrengers

Winkeliers: winkel@buurtbrengers.nl Consumenten: info@buurtbrengers.nl

Klachten

Klachten over de wijze waarop Buurtbrengers jouw persoonsgegevens verwerkt kun je aan Buurtbrengers melden: Winkeliers via: winkel@buurtbrengers.nl Consumenten via: info@buurtbrengers.nl Buurtbrengers zal jouw klacht zo snel en goed mogelijk behandelen. Klachten over een bij Buurtbrengers ingediende klacht omtrent de wijze waarop Buurtbrengers jouw persoonsgegevens verwerkt kun je ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacy statement

Buurtbrengers kan dit Privacy statement wijzigen. De meest recente en geldende versie van het Privacy statement van Buurtbrengers staat altijd op de website van Buurtbrengers: www.buurtbrengers.nl